Laatste Update:  26 Dec 2003 - 21:36       Nu verversen Awstats Web Site
English  French  German  Spanish 
Gerapporteerde periode:
 
Maand/Dag  
Eerste bezoek Samenvatting Laatste bezoek
01 Dec 2003 - 00:00 Maand Dec 2003 26 Dec 2003 - 21:36
Unieke bezoekers Aantal bezoeken Pagina's Hits Bytes
3635
 
6187
(1.7 bezoeken/bezoeker)
80609
(13.02 pagina's/bezoek)
811414
(131.14 hits/bezoek)
15.07 GiB
(2554.83 KiB/bezoek)
  Unieke bezoekers: Aantal bezoeken:  Pagina's: Hits: Bytes: 0 Unieke bezoekers: Aantal bezoeken:  Pagina's: Hits: Bytes: 0 Unieke bezoekers: Aantal bezoeken:  Pagina's: Hits: Bytes: 0 Unieke bezoekers: 1052Aantal bezoeken: 1475 Pagina's: 15664Hits: 139919Bytes: 2.57 GiB Unieke bezoekers: 13446Aantal bezoeken: 28624 Pagina's: 319138Hits: 3042328Bytes: 52.44 GiB Unieke bezoekers: 12743Aantal bezoeken: 28905 Pagina's: 359002Hits: 3149801Bytes: 54.32 GiB Unieke bezoekers: 11745Aantal bezoeken: 24932 Pagina's: 274612Hits: 2708971Bytes: 43.81 GiB Unieke bezoekers: 14806Aantal bezoeken: 32030 Pagina's: 359081Hits: 3577647Bytes: 52.40 GiB Unieke bezoekers: 15178Aantal bezoeken: 29694 Pagina's: 578750Hits: 5036633Bytes: 116.50 GiB Unieke bezoekers: 6853Aantal bezoeken: 12940 Pagina's: 216623Hits: 2047954Bytes: 39.55 GiB Unieke bezoekers: 3556Aantal bezoeken: 6041 Pagina's: 87772Hits: 813818Bytes: 15.28 GiB Unieke bezoekers: 3635Aantal bezoeken: 6187 Pagina's: 80609Hits: 811414Bytes: 15.07 GiB  
  Jan
2003
Feb
2003
Maa
2003
Apr
2003
Mei
2003
Jun
2003
Jul
2003
Aug
2003
Sep
2003
Okt
2003
Nov
2003
Dec
2003
 

Maand Unieke bezoekers Aantal bezoeken Pagina's Hits Bytes
Jan 2003 0 0 0 0 0
Feb 2003 0 0 0 0 0
Maa 2003 0 0 0 0 0
Apr 2003 1052 1475 15664 139919 2.57 GiB
Mei 2003 13446 28624 319138 3042328 52.44 GiB
Jun 2003 12743 28905 359002 3149801 54.32 GiB
Jul 2003 11745 24932 274612 2708971 43.81 GiB
Aug 2003 14806 32030 359081 3577647 52.40 GiB
Sep 2003 15178 29694 578750 5036633 116.50 GiB
Okt 2003 6853 12940 216623 2047954 39.55 GiB
Nov 2003 3556 6041 87772 813818 15.28 GiB
Dec 2003 3635 6187 80609 811414 15.07 GiB
Totaal 83014 170828 2291251 21328485 391.95 GiB

Aantal bezoeken: 152Pagina's: 2884Hits: 28187Bytes: 452.30 MiB Aantal bezoeken: 197Pagina's: 1634Hits: 16956Bytes: 270.55 MiB Aantal bezoeken: 113Pagina's: 1769Hits: 16984Bytes: 340.29 MiB Aantal bezoeken: 169Pagina's: 1812Hits: 18311Bytes: 224.62 MiB Aantal bezoeken: 150Pagina's: 2040Hits: 21690Bytes: 430.60 MiB Aantal bezoeken: 420Pagina's: 4763Hits: 45396Bytes: 685.58 MiB Aantal bezoeken: 184Pagina's: 2385Hits: 22372Bytes: 638.07 MiB Aantal bezoeken: 266Pagina's: 2856Hits: 27302Bytes: 574.38 MiB Aantal bezoeken: 189Pagina's: 2585Hits: 21940Bytes: 472.10 MiB Aantal bezoeken: 169Pagina's: 2175Hits: 20422Bytes: 349.25 MiB Aantal bezoeken: 207Pagina's: 2189Hits: 21214Bytes: 373.82 MiB Aantal bezoeken: 182Pagina's: 2344Hits: 20201Bytes: 292.44 MiB Aantal bezoeken: 183Pagina's: 2238Hits: 23791Bytes: 673.54 MiB Aantal bezoeken: 159Pagina's: 1979Hits: 19956Bytes: 467.11 MiB Aantal bezoeken: 216Pagina's: 2197Hits: 22200Bytes: 276.82 MiB Aantal bezoeken: 376Pagina's: 5652Hits: 54056Bytes: 852.51 MiB Aantal bezoeken: 216Pagina's: 2469Hits: 24911Bytes: 487.15 MiB Aantal bezoeken: 197Pagina's: 2346Hits: 24750Bytes: 429.20 MiB Aantal bezoeken: 168Pagina's: 1550Hits: 17376Bytes: 324.75 MiB Aantal bezoeken: 270Pagina's: 3480Hits: 37811Bytes: 714.13 MiB Aantal bezoeken: 236Pagina's: 2701Hits: 30146Bytes: 279.80 MiB Aantal bezoeken: 138Pagina's: 1930Hits: 19143Bytes: 824.46 MiB Aantal bezoeken: 198Pagina's: 2314Hits: 23751Bytes: 722.75 MiB Aantal bezoeken: 173Pagina's: 2095Hits: 23433Bytes: 368.49 MiB Aantal bezoeken: 244Pagina's: 2370Hits: 22807Bytes: 247.89 MiB Aantal bezoeken: 1015Pagina's: 17852Hits: 186308Bytes: 3.58 GiB Aantal bezoeken: 0Pagina's: 0Hits: 0Bytes: 0 Aantal bezoeken: 0Pagina's: 0Hits: 0Bytes: 0 Aantal bezoeken: 0Pagina's: 0Hits: 0Bytes: 0 Aantal bezoeken: 0Pagina's: 0Hits: 0Bytes: 0 Aantal bezoeken: 0Pagina's: 0Hits: 0Bytes: 0   Aantal bezoeken: 237.96Pagina's: 3100.35Hits: 31208.23Bytes: 593.70 MiB
01
Dec
02
Dec
03
Dec
04
Dec
05
Dec
06
Dec
07
Dec
08
Dec
09
Dec
10
Dec
11
Dec
12
Dec
13
Dec
14
Dec
15
Dec
16
Dec
17
Dec
18
Dec
19
Dec
20
Dec
21
Dec
22
Dec
23
Dec
24
Dec
25
Dec
26
Dec
27
Dec
28
Dec
29
Dec
30
Dec
31
Dec
  Gemiddeld

Dag Aantal bezoeken Pagina's Hits Bytes
01 Dec 2003 152 2884 28187 452.30 MiB
02 Dec 2003 197 1634 16956 270.55 MiB
03 Dec 2003 113 1769 16984 340.29 MiB
04 Dec 2003 169 1812 18311 224.62 MiB
05 Dec 2003 150 2040 21690 430.60 MiB
06 Dec 2003 420 4763 45396 685.58 MiB
07 Dec 2003 184 2385 22372 638.07 MiB
08 Dec 2003 266 2856 27302 574.38 MiB
09 Dec 2003 189 2585 21940 472.10 MiB
10 Dec 2003 169 2175 20422 349.25 MiB
11 Dec 2003 207 2189 21214 373.82 MiB
12 Dec 2003 182 2344 20201 292.44 MiB
13 Dec 2003 183 2238 23791 673.54 MiB
14 Dec 2003 159 1979 19956 467.11 MiB
15 Dec 2003 216 2197 22200 276.82 MiB
16 Dec 2003 376 5652 54056 852.51 MiB
17 Dec 2003 216 2469 24911 487.15 MiB
18 Dec 2003 197 2346 24750 429.20 MiB
19 Dec 2003 168 1550 17376 324.75 MiB
20 Dec 2003 270 3480 37811 714.13 MiB
21 Dec 2003 236 2701 30146 279.80 MiB
22 Dec 2003 138 1930 19143 824.46 MiB
23 Dec 2003 198 2314 23751 722.75 MiB
24 Dec 2003 173 2095 23433 368.49 MiB
25 Dec 2003 244 2370 22807 247.89 MiB
26 Dec 2003 1015 17852 186308 3.58 GiB
27 Dec 2003 0 0 0 0
28 Dec 2003 0 0 0 0
29 Dec 2003 0 0 0 0
30 Dec 2003 0 0 0 0
31 Dec 2003 0 0 0 0
Gemiddeld 237.96 3100.35 31208.23 593.70 MiB
Totaal 6187 80609 811414 15.07 GiB


   
Weekdagen  
Pagina's: 2466.75Hits: 24208Bytes: 531.99 MiB Pagina's: 3046.25Hits: 29175.75Bytes: 579.48 MiB Pagina's: 2127Hits: 21437.50Bytes: 386.30 MiB Pagina's: 2179.25Hits: 21770.50Bytes: 318.89 MiB Pagina's: 5946.50Hits: 61393.75Bytes: 1.15 GiB Pagina's: 3493.67Hits: 35666Bytes: 691.08 MiB Pagina's: 2355Hits: 24158Bytes: 461.66 MiB
Maa Din Woe Don Vrij Zat Zon

Dag Pagina's Hits Bytes
Maa 2466.75 24208 531.99 MiB
Din 3046.25 29175.75 579.48 MiB
Woe 2127 21437.50 386.30 MiB
Don 2179.25 21770.50 318.89 MiB
Vrij 5946.50 61393.75 1.15 GiB
Zat 3493.67 35666 691.08 MiB
Zon 2355 24158 461.66 MiB


 
Uren  
Pagina's: 11084Hits: 103081Bytes: 2.70 GiB Pagina's: 8934Hits: 87149Bytes: 1.97 GiB Pagina's: 6912Hits: 67470Bytes: 1.18 GiB Pagina's: 7087Hits: 69394Bytes: 1.37 GiB Pagina's: 3587Hits: 31312Bytes: 734.30 MiB Pagina's: 1307Hits: 13754Bytes: 176.99 MiB Pagina's: 1438Hits: 14064Bytes: 229.79 MiB Pagina's: 1567Hits: 16217Bytes: 216.36 MiB Pagina's: 1548Hits: 18973Bytes: 157.19 MiB Pagina's: 1566Hits: 17491Bytes: 172.05 MiB Pagina's: 1080Hits: 9690Bytes: 232.58 MiB Pagina's: 863Hits: 7744Bytes: 202.04 MiB Pagina's: 700Hits: 6560Bytes: 160.82 MiB Pagina's: 606Hits: 6701Bytes: 53.77 MiB Pagina's: 1280Hits: 17481Bytes: 132.51 MiB Pagina's: 1848Hits: 18156Bytes: 186.21 MiB Pagina's: 1794Hits: 19302Bytes: 242.06 MiB Pagina's: 1581Hits: 18780Bytes: 200.72 MiB Pagina's: 1461Hits: 15000Bytes: 345.63 MiB Pagina's: 1317Hits: 12573Bytes: 515.66 MiB Pagina's: 1353Hits: 12032Bytes: 480.41 MiB Pagina's: 358Hits: 3246Bytes: 108.86 MiB Pagina's: 10378Hits: 108109Bytes: 1.62 GiB Pagina's: 10960Hits: 117135Bytes: 1.79 GiB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00

Uren Pagina's Hits Bytes
00 11084 103081 2.70 GiB
01 8934 87149 1.97 GiB
02 6912 67470 1.18 GiB
03 7087 69394 1.37 GiB
04 3587 31312 734.30 MiB
05 1307 13754 176.99 MiB
06 1438 14064 229.79 MiB
07 1567 16217 216.36 MiB
08 1548 18973 157.19 MiB
09 1566 17491 172.05 MiB
10 1080 9690 232.58 MiB
11 863 7744 202.04 MiB
Uren Pagina's Hits Bytes
12 700 6560 160.82 MiB
13 606 6701 53.77 MiB
14 1280 17481 132.51 MiB
15 1848 18156 186.21 MiB
16 1794 19302 242.06 MiB
17 1581 18780 200.72 MiB
18 1461 15000 345.63 MiB
19 1317 12573 515.66 MiB
20 1353 12032 480.41 MiB
21 358 3246 108.86 MiB
22 10378 108109 1.62 GiB
23 10960 117135 1.79 GiB


   
Bezoekers domeinen/landen (Top 10)   -   Volledige lijst  
  Domeinen/Landen Pagina's Hits Bytes  
net Network net 35520 352862 8.14 GiB Pagina's: 35520
Hits: 352862
Bytes: 8.14 GiB
com Commercial com 18083 186505 3.28 GiB Pagina's: 18083
Hits: 186505
Bytes: 3.28 GiB
Onbekend Onbekend ip 8218 86234 944.72 MiB Pagina's: 8218
Hits: 86234
Bytes: 944.72 MiB
ca Canada ca 2083 19078 540.43 MiB Pagina's: 2083
Hits: 19078
Bytes: 540.43 MiB
jp Japan jp 1480 13883 175.84 MiB Pagina's: 1480
Hits: 13883
Bytes: 175.84 MiB
au Australia au 1394 15138 142.67 MiB Pagina's: 1394
Hits: 15138
Bytes: 142.67 MiB
uk United Kingdom uk 1265 11290 403.51 MiB Pagina's: 1265
Hits: 11290
Bytes: 403.51 MiB
nl Netherlands nl 1209 11760 191.32 MiB Pagina's: 1209
Hits: 11760
Bytes: 191.32 MiB
fr France fr 1013 9471 90.24 MiB Pagina's: 1013
Hits: 9471
Bytes: 90.24 MiB
mx Mexico mx 1004 10143 87.16 MiB Pagina's: 1004
Hits: 10143
Bytes: 87.16 MiB
  Andere 9340 95050 1.13 GiB  

 
Hosts (Top 10)   -   Volledige lijst   -   Laatste bezoek   -   niet vertaald IP Adres  
Hosts : 3395 Bekend, 465 Onbekend (Onbekend ip) - 3635 Unieke bezoekers Pagina's Hits Bytes Laatste bezoek
adsl-219-15-126.mia.bellsouth.net 1887 14651 838.29 MiB 26 Dec 2003 - 18:13
adsl-68-123-62-214.dsl.lsan03.pacbell.net 983 12295 68.64 MiB 22 Dec 2003 - 00:25
adsl-63-193-247-164.dsl.snfc21.pacbell.net 792 1874 418.50 MiB 13 Dec 2003 - 03:28
82-168-21-100-bbxl.xdsl.tiscali.nl 651 6624 154.66 MiB 26 Dec 2003 - 16:56
user-0c8gg1j.cable.mindspring.com 647 4081 284.30 MiB 07 Dec 2003 - 22:59
lsanca1-ar11-4-60-221-033.lsanca1.dsl-verizon.net 630 5669 40.42 MiB 22 Dec 2003 - 01:50
66-215-196-180.rc-eres.charterpipeline.net 617 785 176.68 MiB 09 Dec 2003 - 01:19
128.163.127.175 553 6467 49.28 MiB 02 Dec 2003 - 00:02
c68.115.72.7.euc.wi.charter.com 549 9904 329.72 MiB 26 Dec 2003 - 01:58
dyn129-100-213-172.mhr.reznet.uwo.ca 523 2958 400.12 MiB 26 Dec 2003 - 20:04
Andere 72777 746106 12.38 GiB  

 
Authenticated users (Top 10)   -   Volledige lijst   -   Laatste bezoek  
Authenticated users : 132 Pagina's Hits Bytes Laatste bezoek
df3333 1792 13298 825.08 MiB 26 Dec 2003 - 18:13
fixxed 983 12277 68.60 MiB 22 Dec 2003 - 00:25
jhoang66 894 4746 1.37 GiB 26 Dec 2003 - 20:15
laminator 778 1736 418.27 MiB 13 Dec 2003 - 03:28
buddy17 717 1708 195.49 MiB 23 Dec 2003 - 00:45
harold35 621 6315 154.24 MiB 26 Dec 2003 - 16:56
topjok 587 2026 238.93 MiB 23 Dec 2003 - 00:46
jonb72 565 5073 36.93 MiB 22 Dec 2003 - 01:51
broncosfan 547 6353 47.85 MiB 02 Dec 2003 - 00:02
changokc 509 3890 327.83 MiB 22 Dec 2003 - 23:06
Andere logins (en/of anonieme gebruikers) 72616 753992 11.45 GiB  

 
Robots/Spiders bezoekers (Top 10)   -   Volledige lijst   -   Laatste bezoek  
17 Bezoekende robots Hits Bytes Laatste bezoek
Road Runner: The ImageScape Robot 3443 20.29 MiB 26 Dec 2003 - 11:20
Alexa (IA Archiver) 705 9.79 MiB 26 Dec 2003 - 21:32
WISENutbot (Looksmart) 169 1.40 MiB 26 Dec 2003 - 18:43
Googlebot (Google) 161 820.65 KiB 24 Dec 2003 - 02:03
Wget 137 960.34 KiB 16 Dec 2003 - 11:45
Turn It In 135 1.97 MiB 21 Dec 2003 - 01:24
Inktomi Slurp 114 691.68 KiB 26 Dec 2003 - 19:45
Fast-Webcrawler (AllTheWeb) 74 148.25 KiB 26 Dec 2003 - 20:33
IBM_Planetwide 41 227.10 KiB 26 Dec 2003 - 00:14
Scooter (AltaVista) 26 81.52 KiB 26 Dec 2003 - 14:44
Andere 31 81.90 KiB  

   
Duur bezoeken  
Aantal bezoeken: 6187 - Gemiddeld: 406 s Aantal bezoeken Procent
0s-30s 2994 48.3 %
30s-2mn 894 14.4 %
2mn-5mn 692 11.1 %
5mn-15mn 827 13.3 %
15mn-30mn 376 6 %
30mn-1h 259 4.1 %
1h+ 155 2.5 %

 
Bestandstypen  
Bestandstypen  Hits  Procent Bytes
jpg Image 681530 83.9 % 4.69 GiB
gif Image 47364 5.8 % 116.91 MiB
html HTML static page 34008 4.1 % 192.49 MiB
php HTML dynamic page or Script file 30318 3.7 % 286.35 MiB
htm HTML static page 11590 1.4 % 60.37 MiB
asf   4494 0.5 % 9.74 GiB
css Cascading Style Sheet 1682 0.2 % 205.02 KiB
png Image 204 0 % 49.90 KiB
pl HTML dynamic page or Script file 196 0 % 592.95 KiB
js Javascript file 25 0 % 22.08 KiB
wmv   2 0 % 44.95 KiB
Onbekend   1 0 % 6.01 KiB

   
Pagina's/URL (Top 10)   -   Volledige lijst   -   Binnenkomst pagina's   -   Uitgang  
1473 verschillende pagina's Toegang Gemiddelde grootte Binnenkomst pagina's Uitgang  
/nonmem/tour1.htm 4539 8.10 KiB 254 432 Pagina's: 4539
Gemiddelde grootte: 8.10 KiB
Binnenkomst pagina's: 254
Uitgang: 432
/nonmem/ 4217 294 Bytes 562 236 Pagina's: 4217
Gemiddelde grootte: 294 Bytes
Binnenkomst pagina's: 562
Uitgang: 236
/nonmem/bottom.html 4162 2.99 KiB 227 699 Pagina's: 4162
Gemiddelde grootte: 2.99 KiB
Binnenkomst pagina's: 227
Uitgang: 699
/ 3837 1.49 KiB 2628 140 Pagina's: 3837
Gemiddelde grootte: 1.49 KiB
Binnenkomst pagina's: 2628
Uitgang: 140
/members/modelGallery/popup.php 3629 498 Bytes 7 45 Pagina's: 3629
Gemiddelde grootte: 498 Bytes
Binnenkomst pagina's: 7
Uitgang: 45
/members/theatre/interface.php 3601 2.36 KiB 26 42 Pagina's: 3601
Gemiddelde grootte: 2.36 KiB
Binnenkomst pagina's: 26
Uitgang: 42
/hole_popup.html 2685 534 Bytes 72 63 Pagina's: 2685
Gemiddelde grootte: 534 Bytes
Binnenkomst pagina's: 72
Uitgang: 63
/video-library2/html/vlNewRelease.php 2212 35.70 KiB 108 266 Pagina's: 2212
Gemiddelde grootte: 35.70 KiB
Binnenkomst pagina's: 108
Uitgang: 266
/nonmem/exclusives.html 1942 26.90 KiB 108 163 Pagina's: 1942
Gemiddelde grootte: 26.90 KiB
Binnenkomst pagina's: 108
Uitgang: 163
/members/theatre/menu.php 1589 4.98 KiB 18 18 Pagina's: 1589
Gemiddelde grootte: 4.98 KiB
Binnenkomst pagina's: 18
Uitgang: 18
Andere 48196 219.16 KiB 2177 4093  

 
OS   -   Onbekend  
OS Hits Procent
Windows XP 436275 53.7 %
Windows 98 153602 18.9 %
Windows Me 81610 10 %
Windows 2000 71011 8.7 %
Mac OS 34709 4.2 %
Mac OS X 17114 2.1 %
Onbekend 8520 1 %
Windows 95 4701 0.5 %
Windows NT 1829 0.2 %
Linux 1134 0.1 %
WebTV 909 0.1 %

 
Browsers   -   Versies   -   Onbekend  
Browsers Grabber Hits Procent
MS Internet Explorer Nee 752135 92.6 %
Netscape Nee 31646 3.9 %
Safari Nee 15694 1.9 %
NetShow Player (media player) Nee 4366 0.5 %
Onbekend ? 3897 0.4 %
Opera Nee 2365 0.2 %
WebTV browser Nee 909 0.1 %
OmniWeb Nee 179 0 %
Konqueror Nee 134 0 %
Sony/Ericsson Browser (PDA/Phone browser) Nee 75 0 %
UP.Browser (PDA/Phone browser) Nee 7 0 %
WebCollage (PDA/Phone browser) Nee 6 0 %
IMode phone (PDA/Phone browser) Nee 1 0 %

   
Verbinding naar site vanaf  
Herkomst Pagina's Procent Hits Procent
Direkt adres / Bookmarks 24454 30.3 % 72057 8.8 %
Links vanuit een Nieuwsgroep        
Link vanuit een Internet Zoek Machine - Volledige lijst
- Google 374 374
- Yahoo 222 222
- MSN 50 50
- AltaVista 23 23
- Other search engines 23 23
- Go.com 16 16
- Google (Images) 12 12
- Lycos 9 9
- AOL 8 8
- Netscape 4 4
- Andere 13 13
754 0.9 % 754 0 %
Link vanuit een externe pagina (andere web sites behalve zoek machines) - Volledige lijst
- http://www.hole-themovie.com/trailer.php 174 174
- http://www.pridevisiontv.com/prog/xxxtreme.asp 129 129
- http://mannet.com/cgi-bin/ultimatebb.cgi 86 86
- http://www.americanpornstar.tv/index2.php 67 67
- http://www.musclex.com/links.htm 62 62
- http://www.americanpornstar.tv/jason_adonis.html 45 45
- http://www.nakedsword.com/links/links.aspx 43 43
- http://boards2.melodysoft.com/app 43 43
- http://www.hole-themovie.com/story.php 38 38
- http://www.adultvideonews.com/gay/gayfotb1002_01.html 35 35
- Andere 795 795
1517 1.8 % 1517 0.1 %
Link vanuit een interne pagina (andere pagina van dezelfde site) 53578 66.4 % 736780 90.8 %
Herkomst onbekend 306 0.3 % 306 0 %

    
Zoek Trefzinnen (Top 10)
Volledige lijst
 
144 verschillende trefzinnen Zoek Procent
brett mycles 118 18.3 %
jet set productions 89 13.8 %
jetset2000 63 9.8 %
jetset2000.com 35 5.4 %
jetset2000.com 30 4.6 %
jason adonis pics 17 2.6 %
jakub moltin 15 2.3 %
bar 15 2.3 %
brett mycles gallery 10 1.5 %
brettmycles 7 1 %
Andere zinnen 243 37.8 %

Zoek Trefwoorden (Top 10)
Volledige lijst
 
179 Trefwoorden Zoek Procent
mycles 151 10.6 %
brett 140 9.8 %
jet 119 8.3 %
set 117 8.2 %
productions 98 6.9 %
jetset2000 73 5.1 %
adonis 48 3.3 %
jason 47 3.3 %
jetset2000.com 37 2.6 %
jetset2000.com 30 2.1 %
Andere woorden 558 39.3 %

   
HTTP foutmelding codes  
HTTP foutmelding codes Hits Procent Bytes
401 Unauthorized 85674 85.6 % 2.36 MiB
404 Document Not Found 10509 10.5 % 3.13 MiB
206 Partial Content 2104 2.1 % 1.05 GiB
302 Found 1152 1.1 % 326.11 KiB
301 Moved Permanently 461 0.4 % 146.48 KiB
416 Requested range not valid 92 0 % 0
403 Forbidden 25 0 % 7.39 KiB
400 Bad Request 6 0 % 2.01 KiB
405 Method not allowed 1 0 % 315 Bytes




Advanced Web Statistics 5.4 (build 1.467) - Created by awstats